> Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα

(Πρόκειται για Προγράμματα και Έργα σε εξέλιξη από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.)

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα

 

LEADER

LEADER - Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

   
ΑΛΙΕΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ - Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.), για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

   

Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

   
 

Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη για την Διερεύνηση και Ωρίμανση Έργων, Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής