> ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020

Ημερομηνία: 
22 Δεκέμβριος 2015

Η ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΠΠ) 2014-2020, ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τόσο μια σειρά συναντήσεων με αντιπροσωπευτικούς φορείς των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων της ΠΕ Χαλκιδικής, όσο και την συλλογή προτάσεων έργων ιδιωτών, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα και η κατέυθυνση της ενεργοποίησης τους στην ανάληψη επενδυτικών ή και άλλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών  ή/και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων.

Η Χαλκιδική στο νέο προγραμματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ), όσο και στα Τομεακά Προγράμματα των υπουργείων θα αποτελέσει σίγουρα πεδίο ανάπτυξης πολλών δράσεων και επενδύσεων, καθώς τόσο ο τομέας του Τουρισμού όσο και της Αγροδιατροφής που θεωρούνται ως τομείς "πρωταθλητές" στη νέα ΠΠ, στη Χαλκιδική εμφανίζουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά όσον αφορά την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε τρία έργα τα οποία κρίνετε ως πρώτης προτεραιότητας και τα οποία θα θέλατε να υλοποιήσετε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων την περίοδο 2014-2020, συμπληρώντας και αποστέλωντας μας το συνημμένο ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση livadiotis@anetxa.gr ή στο Φαξ : 2371024314.

ΣυνημμένοΜέγεθος
erotematologio.doc75.5 KB