> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ > Ανοιχτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Νέας Τρίγλιας» [υποβολή έως 30-09-2013]...

Ημερομηνία: 
2 Αύγουστος 2013

 

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό υποβολής προσφορών για το έργο:

«Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Νέας Τρίγλιας», του Δήμου Νέας Προποντίδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 247.766,18 ευρώ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

  • Άξονας προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Θεματική προτεραιότητα: Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
  • Κωδ. Κατηγορίας Πράξης: 2010ΕΠ00880062

 

Αρμόδιος επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό, ο κ. Σταματάκης Στέφανος στέλεχος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (Τ: 23710-24407 & 24507).

  • Προθεσμία παραλαβής τευχών έως και την Τρίτη 24-09-2013 και ώρα 10:00 π.μ.,
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών & διενέργειας του διαγωνισμού Δευτέρα 30-09-2013 και ώρα 10:00 π.μ.,
  • Τόπος παραλαβής τευχών, υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., 22ας Απριλίου & Μακεδονίας, Πολύγυρος.
Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Σύνδεσμος Διακήρυξης30.33 KB