> ΒΙΟ.ΠΑ. - ΒΙΟτεχνικό ΠΑρκο Ζερβοχωρίων Α.Ε.

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η Εταιρία > ΒΙΟ.ΠΑ. - ΒΙΟτεχνικό ΠΑρκο Ζερβοχωρίων Α.Ε.
ΒΙΟ.ΠΑ.
Η Χαλκιδική στην οποία βρίσκεται το ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων, είναι ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Παράλληλα προσφέρει και πολλές άλλες εναλλακτικές δυνατότητες. Μία από αυτές είναι το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ζερβοχωρίων, που αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο χώρο συγκέντρωσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων στη Χαλκιδική.
Είμαστε στη διάθεσή σας και μπορούμε να συζητήσουμε το επενδυτικό σας ενδιαφέρον, κάνοντας αρχή με την προοπτική αγοράς οικοπέδου στο συγκεκριμένο ΒΙΟΠΑ και συνεχίζοντας με την υλοποίηση του σχεδίου σας και την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων.
Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ιδιοκτησία της οποίας είναι τα αδιάθετα οικόπεδα του ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων, ανήκει κατά πλειοψηφία στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής. Αντικείμενό της είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της Χαλκιδικής, η διεκδίκηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και η επιστημονική υποστήριξη μεμονωμένων ιδιωτικών ή μη επενδυτικών προγραμμάτων.
Η εταιρεία μας εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για το ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων και παρά τη γενικευμένη κρίση, είναι σε θέση να συζητήσει μαζί σας, για τα προς πώληση οικόπεδα με ελκυστικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Τα οικόπεδα μπορούν ν΄ αξιοποιηθούν για εγκατάσταση βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κ.ά.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα εάν μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην προώθηση των επενδυτικών σας σχεδίων, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάπτυξη του τόπου μας.