> ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. > ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Ημερομηνία: 
1 Ιούλιος 2014
Συγκροτήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., το οποίο προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2014.
Το νέο Δ.Σ. της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. έχει ως εξής:
1. Πασαλής Γεώργιος Πρόεδρος
2. Φώτης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
3. Τσακνής Αργύριος Γραμματέας
4. Λεμονής Κωνσταντίνος Μέλος
5. Ανδρίτσιος Δημήτριος Μέλος
6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος Μέλος
7. Κούρα Κωνσταντίνα Μέλος
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει τον Ιούνιο του έτους 2019.