> ΑΛΙΕΙΑ> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΔΥΣΕΩΝ

Ημερομηνία: 
30 Σεπτέμβριος 2015

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α., ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων της 4ης προκήρυξης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής, του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, όπως εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθ. 49/28-9-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:

ΣυνημμένοΜέγεθος
apotelesmata_4es_prok_epal.doc942.5 KB