> ΑΛΙΕΙΑ > Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 'ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ'» στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"