> ΑΛΙΕΙΑ > Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Δυναμικού Θεματικού Πάρκου Αναψυχής στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη» στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α."