> ΑΛΙΕΙΑ > 4η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4112 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ [υποβολή έως 22-09-2014]

Ημερομηνία: 
16 Ιούλιος 2014

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ,

καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Νομού Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο [Διαβάστε περισσότερα], στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρείτε όλα τα συνημμένα αρχεία της παρούσας πρόσκλησης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

4.1.1.2

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ

4.1.1.2.1

 

4.1.1.2.2

 

4.1.1.2.3

 

4.1.1.2.4

 

4.1.1.2.5

 

4.1.1.2.6

 

4.1.1.2.7

 

4.1.1.2.8

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  4.1.1.2

1.914.649,84

 

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Τ.Κ. Πυργαδικίων

Δ.Κ. Ιερισσού

Τ.Κ. Αμμουλιανής

Τ.Κ. Νέων Ρόδων

Τ.Κ. Ολυμπιάδος

Τ.Κ. Ουρανοπόλεως

Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

Τ.Κ. Συκέας

Τ.Κ. Σάρτης

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 22η Σεπτεμβρίου 2014.

 

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, στη Δ/νση: 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.anetxa.gr.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π.

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα συνημμένα αρχεία της παρούσας πρόσκλησης

ΣυνημμένοΜέγεθος
Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης.zip6.92 MB