> ΑΛΙΕΙΑ > 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Ν. Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξ. 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της ΟΤΔ Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ημερομηνία: 
21 Νοέμβριος 2012
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf93.13 KB