> 2η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. [υποβολή έως 25-10-2013]

Ημερομηνία: 
23 Ιούλιος 2013

2η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. [υποβολή έως 25-10-2013]

 

Για να δείτε την Προκήρυξη και να κατεβάσετε όλα τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης πατήστε εδώ