Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα αποτελέσματα αξιολόγησης των τοπικών προγραμμάτων LEADER και ΑΛΙΕΙΑΣ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κατάταξης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής κατέκτησε για μία ακόμη φορά την πρώτη θέση πανελλαδικά επί συνόλου σαράντα εννέα (49) προγραμμάτων με 89,93 βαθμούς.

Είναι η 3η συνεχόμενη προγραμματική περίοδος, όπου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής κατέχει την 1η θέση κατά την υποβολή των τοπικών προγραμμάτων.

Επίσης την 1η θέση κατέλαβε κατ’ επανάληψη με απορρόφηση των κονδυλίων τους κατά 100%.

Πιστεύουμε ότι, αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα Στελέχη της, γιατί επί σειρά ετών, προβάλλουν την Χαλκιδική πανελλαδικά και όχι μόνο. 

> Νέα - Ανακοινώσεις

> Προκηρύξεις ΕΣΠΑ